ENDUSTRİYEL ATIKLARI AZALTMA VE YENİLENEBİLİR ENERJİ  ÜRETMEYE ODAKLANMA

 • ENDÜSTRİYEL HEDEF
 • AR-GE YATIRIMI
 • YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRÜNLERİ
 • ECO-CITIZEN

ENDÜSTRİYEL  HEDEF

 • Atlantik Groupe, Ömrünü tamamlamış endüstriyel atıkların işlenmesi amacıyla, 2005 yılında “ECO-SYSTEMES” organizasyonunu kurdu. Bu kurum, ömrünü tamamlamış ürünlerinin sınıflandırılması, geri dönüştürülmesi veya imha edilmesi görevini yürütür.
 • Geri dönüşümün en iyi hale getirilmesi için Atlantic, Avrupa Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar Direktifi (WEEE) ile de uyumludur. Bu, endüstriyel atıkların genel atıklarla karıştırılmamasını, böylece çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı maddelerin varlığından kaynaklanabilecek zararlı etkileri azaltmayı içerir.
 • Son olarak, Atlantic’in üretim sürecinde solvent içermeyen boya ve su tablasına kirlilik atılmayan bir yüzey işleme işlemi kullanılır.

AR-GE YATIRIMI

 • Araştırma ve geliştirme politikamıza önemli yenilikler getirlidi. Şirketin satışlarının% 4’ünü oluşturan Ar-Ge yatırımı, artık grubumuzu iklim kontrol mühendisliği endüstrisinde Avrupada en ön sıraya taşımıştır.
 • En kaliteli endüstriyel tesis ve stratejik bir amaç ile birleştirilen motivasyonlu ve özverili ekiplerimiz, özellikle yenilenebilir enerji kullananlar olmak üzere yeni ısıtma sistemlerinin geliştirilmesine güçlü bir şekilde katkı koymaktadır.

YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRÜN YELPAZESİ

 • Su, güneş, hava, odun… hepsi doğal enerji kaynaklarıdır.
 • Bu ürünlerin çevre üzerindeki nispeten düşük etkisi, onları, sera gazı emisyonları sorununa kilit çözümler haline getirmektedir. Ayrıca, birçok ülkede fosil yakıtların (benzin, gaz vb.) ve bu ürünlerin fiyatlarındaki dalgalanmalar, bu yeni enerjilerin tüketiciler tarafından hem çevresel hem de ekonomik performansları için seçildiği anlamına gelir.
 • Çoklu enerji kaynaklarıyla başa çıkma konusundaki tecrübelerimizden dolayı, Atlantik; son yıllarda bu doğal kaynaklardan  yararlanan ürünlere yöneldi. Güneş enerjili su ısıtıcıları, havadan havaya ya da yerden havaya ısıtma pompaları veya havalandırma sistemleri olsun Atlantik, ürün yelpazesini düzenli olarak geliştirmektedir. Atlantic yenilenebilir enreji kaynaklarını kullanan cihazlar tasarlamaya ve geliştirmeye odaklanmıştır.

Evsel ve ticari müşterilerin üç ana talebi  olan:

 • KONFOR,
 • TASARRUF
 • EKOLOJİK

Ürünler için  Atlantik sürekli çalışmakta ve gelimektedir.

ECO-CITIZEN

Atlantic’in eko-vatandaş yaklaşımı artık tüm çalışanlar ve ortaklar içn en büyük hedefi  teşkil ediyor. Hala bu alanda yapacak çok iş var, ancak Atlantik bu yola sonuna kadar bağlıdır.

Sürdürülebilir konfor şimdi marka ve Grup için stratejik bir gelişim çizgisidir.